Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lees ook

Komt u ook naar de kennis-, leer- en inspiratiebijeenkomst over ‘Lokale Inclusie’ op woensdag 10 april?

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen vanuit de Wmo. Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd even vlot.

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Om recht te doen aan het uitgangspunt ’Niets over ons - Zonder ons’ is afgesproken dat vanuit Ieder(in) een ’ambassadeur’ van de Alliantie VN-Verdrag wordt toegevoegd aan het Programmateam Onbeperkt Meedoen bij het Ministerie van VWS. Ieder(in) heeft plaats voor een gedreven senior beleidsadviseur VN-verdrag Handicap voor 32 uur per week (duo invulling is ook mogelijk) voor het project ‘Implementatie van het VN-verdrag’.

Filmpje Inclusief Onderwijs

Bekijk het filmpje over Inclusief Onderwijs

Filmpje Gewoon (Gelijk)

Bekijk het filmpje over het VN verdrag

Filmpje Nationale Zorgnummer

Bekijk het filmpje over het Nationaal zorgnummer