Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lees ook

Voor het programmateam Leren & Werken zoekt Ieder(in) per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige beleidsmedewerker voor 20 uur per week.

Patienten- en gehandicaptenorganisaties ondervonden afgelopen jaar problemen met het aanvragen instellingssubsidie via de dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I/VWS) en subsidie uit het programma ‘Voor Elkaar!’ via ZonMw.

De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijks rapportage De Staat van het Onderwijs dat passend onderwijs niet leidt tot meer (beter) passende onderwijsplekken. De Onderwijsinspectie onderschrijft daarmee het standpunt van Ieder(in) dat passend onderwijs nog steeds onvoldoende kansen biedt voor leerlingen met een beperking of chronische aandoening.

Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende procedures.

Filmpje Inclusief Onderwijs

Bekijk het filmpje over Inclusief Onderwijs

Filmpje Gewoon (Gelijk)

Bekijk het filmpje over het VN verdrag

Filmpje Nationale Zorgnummer

Bekijk het filmpje over het Nationaal zorgnummer