Cees van Hal, voorzitter van de Wmo-raad Veenendaal legde al snel de link. Gemeenten houden miljoenen aan zorggeld over, terwijl mensen hun hulp opzeggen omdat ze die door de hoge eigen bijdragen niet kunnen betalen. ‰Û÷Conclusie: die eigen bijdragen moeten als een speer omlaag, liefst met terugwerkende kracht.

Veenendaal heeft over 2015 nog ruim 4,5 miljoen zorggeld op de plank liggen. Duizend euro overschot per zorgbehoevende burger in de gemeente. ‰Û÷Tegelijk zien we dat Wmo-cliÌÇnten meer dan duizend euro aan eigen bijdrage kwijt zijn voor precies dezelfde zorg waar ze eerst hooguit een paar honderd euro per jaar aan kwijt waren. Die mensen, vooral in de middengroepen, kunnen dat niet of slechts deels betalen. Ze nemen minder zorg af, terwijl die hulp echt nodig is. Zo ontstaat hier een grote groep zorgmijders.‰Ûª

Repareren
De Wmo-raad is er bijzonder fel op. ‰Û÷Dit moet worden gerepareerd‰Ûª, zegt Van Hal. ‰Û÷We hebben dit met het college besproken. Ze herkennen het probleem. Ook de gemeenteraad was onder de indruk. Vooral door de toelichting van een groep mensen met een hersenaandoening. Zij zijn door de hogere eigen bijdrage hard getroffen. Toch gaat het college nu eerst een onderzoek doen naar de gevolgen van lagere eigen bijdragen. Dat lijkt op uitstel. Hulpbehoevenden hebben daar op korte termijn dus niets aan.‰Ûª

Geld terug naar de staat
Het overschot mag niet naar de gemeentereserve gaan, vindt de Wmo-raad. Helaas is dit wel de praktijk in Veenendaal en veel andere gemeenten, zegt Van Hal. Hij heeft hiervoor bij de Koepel van adviesraden aandacht gevraagd. Zijn idee is dat gemeenten die Wmo-overschotten aan de reserve willen toevoegen, dit maar moeten terugstorten in de staatskas – of het jaar erop moeten worden gekort door het rijk. ‰Û÷Zo worden gemeenten aangespoord om het geld ook echt aan zorg te besteden‰Ûª, stelt van Hal.

Mooie woorden
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein overweegt dit idee aan de staatssecretaris voorleggen. Van Hal: ‰Û÷Dan heeft Van Rijn meteen een sanctie voor gemeenten die Wmo-geld menen te moeten overhouden. En blijft het niet alleen bij zijn mooie woorden.‰Ûª Van Rijn heeft de gemeenten eerder al gewaarschuwd dat ze hun zorgmiljoenen ook echt aan zorg moeten besteden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over