1 januari 2024

Ieder(in) bestaat dit jaar 10 jaar. De afgelopen tien jaar hebben we ons, samen met onze leden en achterban, vol overtuiging en met hart en ziel ingezet voor een echt inclusieve samenleving. En dat blijven we doen zodat de kinderen van nu de eerste echt inclusieve generatie zullen zijn.
De eerste echt inclusieve generatie…

 • merkt dat gelijkwaardig meedoen een mensenrecht is en wordt op alle gebieden van het leven gelijk behandeld, dankzij uitvoering van het VN-verdrag Handicap,
 • heeft toegang tot goede en passende zorg en ondersteuning, waar mogelijk vanuit eigen regie. Thuis, op school, op het werk, bij dagbesteding en bij deelname aan het maatschappelijke leven,
 • leeft in een toegankelijke samenleving met toegankelijke gebouwen, informatievoorziening, vervoer, woningen en evenementen,
 • heeft bestaanszekerheid en een eerlijke inkomenspositie. Het hebben van beperking of chronische ziekte leidt nooit tot financiële problemen, bijvoorbeeld omdat zorgkosten zich opstapelen,
 • kan zelf kiezen waar, hoe en met wie ze wonen,
 • kan als ieder ander vrij reizen naar school, werk, familie en sociale activiteiten,
 • kent een inclusief onderwijssysteem waarin leerlingen en studenten met en zonder beperking samen leren en leven,
 • werkt op een inclusieve arbeidsmarkt, waar meer duurzame banen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte.


Hiervoor is nodig dat…

 • Nederland het VN-verdrag Handicap uitvoert,
 • zorg en ondersteuning passend is,
 • de samenleving toegankelijk is,
 • de woningmarkt inclusief is,
 • vervoer toegankelijk en betaalbaar is,
 • het onderwijssysteem inclusief is,
 • de arbeidsmarkt inclusief is,
 • en er geen financiële ongelijkheid is.