Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart. Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opvallend was ook het aantal positieve geluiden: ruim één op de tien was positief over de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Het blijkt dat stembureaumedewerkers nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de regels over hulp in het stemhokje. Naast positieve geluiden blijkt de fysieke toegankelijkheid van het stemlokaal toch nog het vaakst genoemde probleem. Problemen met drempels, draaideuren, zware drangers en te steile oprijplanken zijn vaker genoemd door mensen met een mobiliteitsbeperking.

Het College heeft een brief gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onderdeel van de gesprekken om de verkiezingen volledig toegankelijk te maken.

Meldpunt Europese verkiezingen

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens is ook voor de Europese verkiezingen geopend. Hoe is het met de toegankelijkheid van een stemlokaal en is het stemformulier goed te gebruiken? Deel je ervaring via het meldpunt.

Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor ervaringen op de dag van de verkiezingen. Het College ontvangt ook graag meldingen over hoe het voorbereiden op de het stemmen is gegaan. Was het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld goed toegankelijk?

Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen worden gedeeld bij het meldpunt. Een melding kan anoniem worden ingediend.

Deel dit bericht

Meer nieuws over