Onder het motto ‘3 december 3 keer goed’ presenteert Ieder(in) -vandaag - op de 'Internationale dag van mensen met een beperking’ - drie goede voorbeelden die gelijke kansen en participatie van mensen met een beperking bevorderen. Initiatieven die inspireren en navolging verdienen.

In 1992 hebben de Verenigde Naties 3 december uitgeroepen tot, Internationale dag van mensen met een beperking. Doel van deze dag is de mensenrechten voor mensen met een beperking op de agenda te houden. Onderstaande organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan participatie en gelijke kansen.

Prisma – wij ondertekenen het VN-verdrag zelf wel

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wacht al sinds 2006 op bekrachtiging door de Nederlandse regering. Zorginstelling Prisma ondertekent het verdrag daarom zelf: op 10 december, de dag van de mensenrechten.

Al in 2006 namen de Verenigde Naties het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking aan. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat belemmeringen die mensen met een beperking tegengekomen om mee te doen in de samenleving, worden weggenomen. In Nederland kan het verdrag alleen nog steeds niet worden uitgevoerd, omdat het door onze regering nog niet is bekrachtigd. Bij de Brabantse zorginstelling Prisma is het geduld op., Wij willen niet langer wachten op het kabinet,‚ zegt de Raad van Bestuur., Daarom ondertekenen wij zelf het verdrag.

Daar laat Prisma het niet bij: de komende tijd legt de organisatie zichzelf naast de lat van de rechten van de mens en bekijkt waar het beter kan., Dat wij het ook nog niet perfect doen is zeker, maar bewustwording is in ieder geval de eerste winst. We gaan er samen met onze cliënten mee aan de slag.

Gemeente Amersfoort – toegankelijkheid standaard op de agenda

De gemeenteraad van Amersfoort heeft besloten om toegankelijkheid voortaan standaard onderdeel te maken van nieuwe plannen voor bouwen, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Initiatiefnemers Jacques Happe (D66) en Roel Mulder (Partij Aktief) wisten alle raadsleden van links tot rechts achter hun voorstel te krijgen.

Het begon allemaal met een rondrit per rolstoel door het centrum van Amersfoort op de Dag van de Toegankelijkheid. Leden van de gemeenteraad ervoeren aan den lijve de obstakels die mensen met een beperking tegenkomen in hun stad., We schrokken ervan,‚ zegt Jacques Happe., Roel Mulder en ik besloten daarop in actie te komen. De twee bedachten dat er een app moest komen waarop je kunt zien welke plekken in Amersfoort toegankelijk zijn en welke niet, maar de ontwikkeling daarvan duurde langer dan verwacht., Toen realiseerden we ons: de stad zelf moet toegankelijker worden.

Hun voorstel om toegankelijkheid voortaan onderdeel te maken van elk plan dat in de gemeenteraad komt, kreeg uiteindelijk de steun van alle partijen. Happe is trots op die eensgezindheid., De landelijke politiek heeft inmiddels negen jaar gewacht met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Eigenlijk zeg je daarmee tegen die mensen: u heeft gelijke rechten, maar ja, het kost veel geld en moeite. Dat maakt me heel verdrietig. Wij willen hiermee laten zien: wij doen het gewoon.

Onbeperkt aan de slag – brengt werkzoekenden en werkgevers bijeen

Veel mensen met een arbeidsbeperking willen graag werken, en er zijn steeds meer werkgevers die ze een kans willen geven. De website, Onbeperkt aan de slag‚ helpt beide partijen elkaar te vinden. Met succes: de matching is zo goed dat geplaatste werknemers lang bij hun werkgever blijven.

Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in reguliere banen, heeft de overheid met de werkgevers baangaranties afgesproken in het kader van de Participatiewet. Een mooi streven, maar in de praktijk werkt het nog niet goed: bijvoorbeeld omdat de doelgroep van de wet heel krap is geformuleerd, en omdat werkzoekenden en werkgevers elkaar niet goed kunnen vinden., Met, Onbeperkt aan de slag‚ willen we laten zien dat het wél kan,‚ zegt kwartiermaker Harry Haddering., Daarom bieden we voor steeds meer regio’s een website en meet & greet-bijeenkomsten waarop vraag en aanbod bij elkaar komen.

Anderhalf jaar draait het initiatief van werkgevers, vertegenwoordigers van de doelgroep en gemeenten nu, en de eerste resultaten zijn bemoedigend., Dagelijks melden zich werkzoekenden aan, en zeer geregeld kunnen we mensen matchen. En misschien nog wel belangrijker: ze blijven vervolgens lang op die plek. Dat is dankzij onze matchingprogramma’s, die de werkgever gedetailleerd inzicht geven in de kwaliteiten en mogelijkheden van een kandidaat. Ook door open te staan voor alle arbeidsbeperkten geeft, Onbeperkt aan de slag‚ het goede voorbeeld., De groep mensen die door een beperking aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staat is veel groter dan de doelgroep van de wet. Bij ons zijn ze allemaal welkom. In het profiel kan de werkgever vinden of iemand wel of niet binnen de definitie van de wet valt, maar wij bemiddelen voor iedereen. Zo proberen wij schotten te doorbreken en bij te dragen aan het slagen van de Participatiewet.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over