Betrek mensen met een beperking bij de uitvoering van plan van aanpak van het VN-verdrag. Dat is de oproep die Ieder(in) doet in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de uitvoering zijn acht ministeries betrokken voor onder meer zorg, vervoer, inkomen, wonen en onderwijs. Ervaringsdeskundigheid helpt te voorkomen dat die ministeries elk voor zich aan de slag gaan of dat een goede uitvoering strandt op, departementale verkokering.

In de brief staat een oproep om een representatieve klankbordgroep in te stellen van mensen met een beperking en hun organisaties die daarmee hun kennis en ervaringen kunnen aandragen. Ook vragen we aan het ministerie van VWS hoe en op welke termijn de ministeries bij elkaar komen om aan de slag te gaan met de uitvoering van het VN-verdrag. VWS heeft daarbij een coördinerende rol.

Andere punten die in de brief aan de Tweede Kamer aan de orde komen, zijn de Europese Toegankelijkheidsakte en het belang van maatwerk en onafhankelijke indiceren voor hulp uit de Wet langdurige zorg. Deze punten worden op woensdag 24 mei in de Kamercommissie voor VWS besproken.

Die commissievergadering is live volgen via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal

De brief aan de Tweede Kamer is hieronder te downloaden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over