Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente.

Concrete maatregelen

Als belangenbehartiger kunt u zich hard maken om concrete thema’s in de gemeentelijke omgevingsvisie op te nemen. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van voldoende toegankelijke woningen. Of ruimte voor de voetgangers: veilige en toegankelijke looproutes, voldoende bankjes voor mensen die minder mobiel zijn. De brief biedt u de mogelijkheid om voor u relevante thema’s aan te kaarten bij uw gemeente.

Bekijk hieronder de voorbeeldbrief en het informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid.

Deel dit bericht