Op 14 oktober nam Ieder(in) deel aan een bijeenkomst van Cencobouw, het directeurenoverleg van brancheorganisaties in de bouw. Het thema was Woonwensen. Ieder(in) was gevraagd hierover een presentatie te verzorgen. Een mooie kans om het belang van goed wonen voor iedereen en de knelpunten die mensen met een beperking in het wonen ervaren goed voor het voetlicht te brengen.

De bouworganisaties willen beter inspelen op de woonwensen van de bewoner. Daarom waren ook bewonersorganisaties uitgenodigd. Ieder(in) was samen met VACpunt Wonen en de Woonbond (de drie partijen van de Woonalliantie) aanwezig. Helaas ontbrak Vereniging Eigen Huis, die de bewoners van koopwoningen vertegenwoordigd.

Op de bijeenkomst kwam naar voren dat de partijen uit de bouwwereld willen kunnen inspelen op veranderende woonwensen gedurende de levensloop. Dat geldt in de nieuwbouw, maar zeker ook bij verbouw en verbetering van bestaande woningen. De bewonersorganisaties hebben vooral het belang van toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid benadrukt.

Aan het eind van de bijeenkomst is besloten dat er een vervolgbijeenkomst komt komt. Directeuren van alle partijen gaan bekijken hoe de organisaties kunnen samenwerken om de knelpunten voor bewoners aan te pakken.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over