De NS start de aanbesteding voor de aanschaf van nieuw materieel dat vanaf 2027 op het spoor moeten komen. De NS doet een uitvraag voor een toegankelijke en comfortabele dubbeldeks/enkeldeks trein. Zo kan men voorzien in de hogere capaciteit die nodig is, maar ook voorzien in een goede toegankelijkheid. De afgelopen maanden heeft Ieder(in) samen met andere consumentenorganisaties advies kunnen uitbrengen over deze nieuwe treinen.
Illustratief: trein aan perron

Via het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties OV waar Ieder(in) aan deelneemt hebben we ons advies voor de de toegankelijkheid mee kunnen geven aan de NS. We zijn verheugd dat dit in de nieuwe aanbesteding ook een belangrijke voorwaarde is.

Overnemen voorwaarden toegankelijkheid

In het advies aan NS hebben Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de treinen, waarbij de NS de volgende voorwaarden heeft overgenomen:

  • De treinen moeten voldoen aan alle huidige wetgeving op het gebied van toegankelijkheid.
  • De NS heeft toegezegd dat in de uitvraag 50% van de treinstellen een gelijkvloerse instap heeft, waarbij één van deze treinstellen alle denkbare rolstoelfaciliteiten. Hieronder valt ook een toegankelijk toilet.
  • Bij de aanbesteding van de laatste nieuwe trein (ICNG) heeft de NS samen met Ieder(in) en ervaringsdeskundigen al grote stappen gezet op het gebied van toegankelijkheid. Bij de uitvraag voor de nieuwe treinen wordt deze opgedane kennis meegenomen. Deze trein gaat als basisniveau gelden. Dit is een basis die verder gaat dan de huidige wet- en regelgeving voor toegankelijkheid.
  • De reizigersorganisaties hebben de NS gevraagd om op het perron duidelijk zichtbaar te maken welk treindeel zelfstandig toegankelijk is en ook welk treindeel over de rolstoelfaciliteiten beschikt. Ook hebben we gevraagd om duidelijk te maken waar deze stopt. NS heeft de wens dit te realiseren en betrekt belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen hierbij.
  • Voor het testen van de toegankelijkheid is het van belang om daadwerkelijk fysiek te kunnen testen of de nieuwe trein toegankelijk is. De consumentenorganisaties hebben verzocht om ook bij deze aanbesteding gebruik te maken van een ‘mock-up’ of proefmodel zodat ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van de trein kunnen testen. Wij gaan ervan uit dat NS ook deze keer hierin voorziet.

Ieder(in) houdt de aanbesteding nauwlettend in de gaten en blijft de aandacht richten op de toegankelijkheid van deze trein en van alle treinen hierna die nog aangeschaft worden.

Lees hieronder het advies van het Locov en de reactie van de NS.

Deel dit bericht