Gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheid niet langer ontlopen en moeten vanaf komend jaar beschut werk aanbieden. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een belangrijke wijziging in de Participatiewet. De wijziging verplicht gemeenten vanaf 1 januari beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

Beschut werk is werk voor mensen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, een aangepaste of, beschutte‚ werkplek nodig hebben. Deze werkplekken vervangen geleidelijk aan de banen in de sociale werkvoorziening, waar er geen nieuwe werkplekken meer bijkomen.

Hopeloze achterstand

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het creëren van beschut werk. De afspraak was dat er dit jaar 3200 werkplekken bij zouden komen en op den duur in totaal 30.000. Gemeenten lopen echter hopeloos achter; bij de laatste telling hadden zij maar iets meer dan 100 van deze aangepaste werkplekken gerealiseerd. Omdat het op korte termijn duurder is om een beschutte werkplek te creëren dan iemand een bijstandsuitkering te geven, ontbreekt de financiële aansporing voor gemeenten om het beschut werk van de grond te krijgen. Veel mensen die dolgraag willen werken maar dat alleen in een aangepaste omgeving kunnen, zitten hierdoor onnodig thuis.

Eerlijk oversteken

Verschillende partijen, waaronder Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad (LCR), pleitten al langer voor het verplicht realiseren van beschut werk. Het kan niet zo zijn dat mensen met een beperking of aandoening aan de strenge verplichtingen moeten voldoen die horen bij een uitkering vanuit de Participatiewet, terwijl er geen kans is op een baan omdat de gemeente hen die niet biedt. De wijziging van de Participatiewet moet een eind aan maken aan die ongelijkheid. Gemeenten moeten nu eerlijk oversteken.

Zelf beschut werk aanvragen

Het UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een beschutte werkplek. Als iemand volgens het UWV recht heeft op een beschutte werkplek, moet de gemeente daar ook voor zorgen. Het gebeurt daarom nu nog regelmatig dat gemeenten mensen niet doorsturen naar het UWV. Mensen die graag aan het werk willen worden dan afscheept met onder andere een dagbesteding of een bijstandsuitkering. Als gevolg van de wijziging van de Participatiewet is iemand met een arbeidsbeperking niet langer afhankelijk van de tussenkomst van de gemeente. Zij kunnen nu zelf een indicatie aanvragen bij het UWV.

Grote verschillen in kwaliteit

De Tweede Kamer zal de komende jaren evalueren en erop toezien dat gemeenten zich aan de verplichtingen houden. De Kamer doet er verstandig aan om ook goed te kijken naar de verschillen in kwaliteit tussen gemeenten. Is er bijvoorbeeld variatie in het banenaanbod en hebben mensen keuzevrijheid in het soort beschut werk dat wordt aangeboden? Het maakt nu nog enorm uit in welke gemeente iemand woont.

De wetswijziging moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Hopelijk zien gemeenten in dat zij niet alleen meer werkplekken moeten realiseren maar ook voor goede en gevarieerde werkplekken moeten zorgen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over