Maandag 22 september besteedde EenVandaag aandacht aan een, vergeten groep‚ mensen binnen het nieuwe zorgstelsel. Het gaat om zo'n 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige beperkingen die thuis wonen. Het is maar zeer de vraag of zij de zorg zullen blijven ontvangen die zij nodig hebben en die voor hen vertrouwd is. Ieder(in) heeft begin augustus hierover samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok geluid. Het punt komt ook aan de orde in het vervolgdebat over de Wet langdurige zorg (Wlz) dinsdagavond 23 september.

De groep waarom het gaat dreigt in het nieuwe stelsel tussen wal en schip te raken. Qua zorgzwaarte zouden deze mensen een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) moeten krijgen. Maar omdat zij thuis wonen (extramuraal), zullen zij vanuit de Jeugdwet, de Wmo en de Zorgverzekeringswet hun zorg ontvangen. De continuïteit van de noodzakelijke zorg is daardoor niet zeker.

Extra waarborgen zijn schijnzekerheid

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft nu met gemeenten en zorgverzekeraars afgesproken dat voor deze groepen het gehele jaar 2015 de zorg wordt voortgezet die zij die nu hebben. Dat betekent een extra waarborg rond het overgangsrecht. Van Rijn gaat er vanuit dat gemeenten en verzekeraars in 2015 hun inkoop hierop inrichten. Het zou betekenen dat mensen geheel 2015 hun indicatie, dezelfde zorgomgang, hetzelfde PGB-tarief indien van toepassing en (naar wij aannemen) ook dezelfde zorg(aanbieder), behouden.

Dit klinkt mooi, maar de toezegging is onmogelijk uit te voeren. Gemeenten bepalen immers vanaf 2015 zelf welke aanbieders zorg gaan leveren binnen hun gemeente.

Vertrouwde zorgaanbieder

Als de huidige zorgaanbieder al een contract krijgt met de betreffende gemeente, dan is de continuïteit nog niet geregeld. Er zijn namelijk aanbieders die vanaf 2015 geen extramurale zorg meer aanbieden. Voor mensen die nu via de zorginstelling thuis hun zorg ontvangen (Zorg in Natura, ZIN), valt hun vertrouwde zorg dan alsnog weg.

Ook de tarieven zorgen voor onzekerheid, het is niet duidelijk of de zorg wel kan worden geleverd voor het nieuwe veel lagere zorgtarief dat is vastgesteld. In het beste geval krijgt de aanbieder te maken met twee tarieven: een tarief waarin de korting zit verwerkt en een tarief in het kader van het overgangsrecht plus. Een onaantrekkelijke propositie voor de zorgaanbieder. En vooral een drama voor al die mensen met ernstige beperkingen die thuis wonen én hun gezinnen.

Vervolgdebat Wet langdurige zorg

Dinsdagavond- aanvang 19:45 uur – vindt in de Tweede Kamer het vervolgdebat over de Wet langdurige zorg (Wlz) plaats. De kwestie zal dan zeker aan de orde komen. Net als verschillende andere knelpunten, waar een oplossing voor moet worden gezocht. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), gaf het al eerder aan, Mocht het niet mogelijk zijn het voorliggende wetsvoorstel op punten te verbeteren, dan heeft een doorstartvariant AWBZ voor 2015 de voorkeur van Ieder(in). Met uitstel kan dan de basis worden gelegd voor een Wlz die de eigen regie voor mensen met een langdurige zorgvraag voor 24 uurs-zorg en toezicht, op een zorgvuldige manier waarborgt.

Informatie over het vervolgdebat over de Wlz in de Tweede Kamer op 23 september 2014, 19:45 uur

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over