Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.

Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de stad ontzeggen. Het onbedoelde effect hiervan was dat mensen met een aangepaste dieselauto de stad ook niet meer in kunnen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet langer zelfstandig naar werk, school, winkels enzovoort. Sommige steden hebben daarom voor deze auto’s een uitzondering gemaakt. Maar deze vrijstelling geldt vaak weer niet voor milieuzones van andere steden. Mooi dus dat er nu een landelijke vrijstelling is opgenomen!

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel. In de principe kunnen de Tweede en Eerste Kamer nog aangeven dat ze nog over het voorstel willen debatteren. Maar de verwachting is, dat beide Kamers geen bezwaar zullen hebben tegen dit aspect van het voorstel. De landelijke ontheffing zal per 2020 ingaan. Bij aangepaste auto’s geldt de ontheffing als de aanpassing meer dan 500 euro heeft gekost.

Deel dit bericht

Meer nieuws over