Minister Blok (Wonen) wil de toegankelijkheidsregels voor gebouwen aanscherpen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Aanpassing van het Bouwbesluit is hiervoor noodzakelijk. Ieder(in) is blij met de toezegging van de minister. Maar er is vooral waardering voor het feit dat de minister zich in de brief zo duidelijk uitspreekt over het belang van toegankelijkheid.

Minister Blok schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer: ‘Ieder(in) heeft mij in mijn gesprek met hen het belang van toegankelijkheid voor mensen met beperkingen duidelijk gemaakt; zowel in woningen als in publieke gebouwen, zowel nu als in de toekomst. Ik zie het kunnen meedoen van alle mensen in de samenleving als een belangrijke verantwoordelijkheid van de maatschappij. Gebruik kunnen maken van de gebouwen in Nederland is hiervoor een voorwaarde.’

Concrete stap richting inclusieve samenleving

Met deze uitspraken positioneert de minister zich als een medestander op onze weg naar een inclusieve samenleving. En met de toezegging om de regels in het Bouwbesluit aan te passen zet hij ook een concrete stap.

Aanscherping regels toegankelijkheid

De aanscherping van de toegankelijkheidsregels gaat gelden voor alle nieuwe gebouwen: winkels, kantoren, hotels etc. Dit komt voort uit een advies dat Ieder(in) – toen nog CG-Raad – twee jaar geleden uitbracht aan de toenmalige minister. In het rapport, Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels‚ werd geadviseerd over het verbeteren van de toegankelijkheid, van zowel gebouwen als woningen en openbare ruimte. Met het verbeteren van de toegankelijkheidsregels voor gebouwen wordt hier nu werk van gemaakt. De minister zal de gewijzigde regels voor het eind van dit jaar naar de Tweede Kamer sturen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over