Per 2015 treedt de Participatiewet in werking en worden gemeenten verantwoordelijk voor Wajongers met arbeidsvermogen. Hoe staat het in uw gemeente? Wilt u meer weten over de aantallen en kenmerken van de Wajongpopulatie in uw gemeente? Het UWV geeft inzicht in deze cijfers.

Zo kunnen gemeenten met de Atlas sociale verzekeringen een beeld krijgen van het aantal personen dat jaarlijks de Wajong instroomt in hun gemeente. En het Memo Ingekochte re-integratiedienstverlening Wajong geeft inzicht in de inzet en de kosten van de re-integratiedienstverlening aan Wajongers.

Lees meer op de website van het UWV

Meer over Werk
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over