Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Om dit structureel te regelen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC hebben hun visie onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer. Begeleiding, dagbesteding en respijtzorg moeten gewoon onder het vaste tarief vallen.

Voor dit jaar is het abonnementstarief geregeld via een bestuurlijk besluit (Amvb). Het kabinet komt met een wetswijziging om het maximum op eigen bijdragen Wmo structureel in te voeren. De organisaties zijn positief over invoering van het abonnementstarief. Voor middeninkomens is dit een belangrijke maatregel. Wel benadrukken we dat dit niet mag leiden tot verslechtering van het zorgaanbod of ongewenste financiële effecten voor lagere inkomens. Ook vragen we meer zekerheden op een aantal punten.

Begeleiding

Mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen maken vaak gebruik van begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. Voor het terugdringen van zorgkosten is het van groot belang dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat deze voorzieningen altijd onder het abonnementstarief vallen.

Discussie over geld

Het Rijk en gemeenten voeren discussie over de financiering van de Wmo en de bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief. Deze discussie mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via de gemeenten. Ook moeten de (minima)regelingen voor lagere inkomens volledig overeind blijven. De lagere eigen bijdragen voor middeninkomens mogen niet tot resultaat hebben dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten betalen. De discussie tussen rijk en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.

Meer nodig

Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen is meer nodig dan alleen het abonnementstarief. In de brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties onder meer om een lagere eigen bijdrage en lagere aanvullende betalingen voor de Wet langdurige zorg. Daarnaast vragen we aandacht voor het moeilijk op te brengen eigen risico zorgverzekering en de hoge woon- en leefkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
De Tweede Kamer praat komende weken verder over het wetsvoorstel en de stapeling van zorgkosten. Wij houden u op de hoogte van de discussie.

Lees hieronder de brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wmo-abonnementstarief

Meer informatie over het Wmo-abonnementstarief

Downloads:

20190114_Brief_TK_cie_VWS_inbreng_wetswijziging_Wmo-abonnementstarief_zonder_handtekeningen.docx – docx (99 KB)
20190114_Brief_TK_cie_VWS_inbreng_wetswijziging_Wmo-abonnementstarief_zonder_handtekeningen.pdf – PDF (191 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over