Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan een actieplan dat ertoe moet leiden dat meer mensen met een beperking politieke en bestuurlijke posities gaan bekleden. Het ministerie nodigt mensen met een beperking uit mee te denken over dit actieplan.

Als basis voor het actieplan heeft het ministerie onderzoek gedaan. Een van de uitkomsten uit het onderzoek was dat politici en bestuurders met een beperking door hun voorbeeldfunctie invloed kunnen hebben op meer inclusie in de samenleving. Over deze en andere uitkomsten van het onderzoek wil het ministerie graag verder praten, onder meer met mensen met een beperking.

Het actieplan moet uiteindelijke concrete maatregelen en oplossingen bevatten die ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking politieke en bestuurlijke functies bekleden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil het actieplan in het najaar naar de Tweede Kamer sturen.

Bijeenkomst Politieke ambstdragers met een beperking

Wilt u meepraten over het actieplan? Meld u dan aan voor de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: Hoe faciliteren we de toekomst?’. Het ministerie organiseert deze bijeenkomst samen met Disability Studies op donderdag 4 juli.

Dagvoorzitter : Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek
Tijd : 10.30 – 16.30 uur, inclusief lunch en afsluitende borrel
Lokatie : Theater aan het Spui, Den Haag

Programma

De dag start plenair met een korte presentatie van het onderzoek. Daarna kunt u deelnemen aan twee van de volgende drie workshops:

  • Workshop 1: Hoe maken we mensen met een beperking en hun omgeving enthousiast voor een politieke functie?
  • Workshop 2: Hoe komen er meer mensen met een beperking in een politieke functie?
  • Workshop 3: Hoe ondersteunen we mensen met een beperking en hun omgeving in een politieke functie?
    De bijeenkomst sluit af met een netwerkborrel.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. U kunt aangeven welke workshops u wilt volgen en of u voorzieningen nodig heeft.

Vragen

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Lisanne de Roos van het ministerie BZK via bijeenkomst@minbzk.nl of telefoonnummer 06-15137523.

Deel dit bericht

Meer nieuws over