Voor meer dan twee miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven of mensen met dementie. Het Actieplan Toegankelijk Stemmen moet dit makkelijker maken. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 is al met de uitvoering van het Actieplan gestart. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is het actieplan geactualiseerd en vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer bewustwording en toegankelijkheid

Het Actieplan is een initiatief van de ministeries BZK en SZW, de Kiesraad, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en de VNG. Samen willen zij zorgen voor meer bewustwording rond deze problematiek en voor toegankelijke verkiezingen. Dit doen zij o.a. door de uitvoering van elf actiepunten, gericht op :

  • Verbetering van de toegankelijkheid van de stemlokalen;
  • Informatie geven over het stemmen die beter voor iedereen beter te begrijpen is;
  • Het beter informeren van de leden van de stembureaus;
  • Het begrijpelijk spreken en schrijven door politieke partijen in hun verkiezingscampagne.

Uitvoering VN-verdrag Handicap

Met het actieplan geven de samenwerkende organisaties ook in de praktijk uitvoering aan het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat iedereen op gelijke voet mee moet kunnen doen in de samenleving. Zelfstandig kunnen stemmen is daarin ook van grote betekenis.

Betrokkenheid Ieder(in)

Samen met andere (belangen)organisaties ondersteunt Ieder(in) dit plan en dragen wij met onze kennis, netwerk en ervaring actief bij aan de uitvoering van de actiepunten.

Meer informatie over het Actieplan Toegankelijk Stemmen

Deel dit bericht