Er moeten meer mensen met een beperking in politieke en bestuurlijke functies komen. Dat is het doel van het actieplan dat op 4 juli in Den Haag in de steigers is gezet tijdens de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?’ Meer dan 150 deelnemers met en zonder beperking gingen hierover met elkaar in gesprek.

Aanleiding voor het actieplan is een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onder (potentiële) politieke ambtsdragers met een beperking, politieke partijen en belangenorganisaties.

Slechts een half procent actief in politieke of bestuurlijke functie

Het blijkt dat voor mensen met een beperking deelname aan de democratie geen vanzelfsprekendheid is. Er wonen naar schatting ruim 2 miljoen mensen met een structurele functionele beperking in Nederland. Om en nabij een half procent van de Nederlandse politieke ambtsdragers heeft een beperking.

Aanleiding voor het onderzoek

Het onderzoek is een invulling van de in 2016 bij de ratificatie van het VN-verdrag Handicap aangenomen motie in de Tweede Kamer van toenmalig Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Otwin van Dijk (PvdA). In de motie wordt de regering opgeroepen te onderzoeken in welke mate mensen met een beperking een vertegenwoordigende of bestuurlijke functie hebben, wat belemmeringen daarvoor zijn en maatregelen te nemen om belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie weg te nemen. In de motie wordt gesteld dat een inclusieve samenleving betekent dat mensen met een beperking in gelijke mate een bijdrage moeten kunnen leveren aan de democratie. Dit betekent dat de juiste randvoorwaarden moeten worden gecreëerd, zodat mensen hun mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen.

Bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?’

Na het plenaire gedeelte spraken de deelnemers in drie workshops over de vraag ‘hoe maken we mensen met een beperking en hun omgeving enthousiast voor een politieke functie?’, ‘Hoe komen er meer mensen met een beperking in een politieke functie’ en ‘Hoe ondersteunen we mensen met een beperking en hun omgeving in een politieke functie?’ Op twitter zijn de ervaringen terug te lezen onder #onbeperktindepolitiek.

Een van de opstellers van de motie, Otwin van Dijk, tegenwoordig burgemeester van Oude IJsselstreek, trad op als dagvoorzitter en opende de bijeenkomst: “Als je vindt dat de politiek een afspiegeling is van de samenleving, betekent dit dat dat er nog veel te doen is om mensen met een beperking actief te krijgen in de politiek”

Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was eveneens aanwezig: ”Er is al veel bereikt, maar er moet nog veel meer gebeuren om onze maatschappij inclusief te maken voor mensen met een beperking. We moeten drempels wegnemen voor mensen met een beperking in de politiek.”

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens om het actieplan in het najaar naar de Tweede Kamer sturen.

Deel dit bericht