Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, komt het ministerie van Binnenlandse Zaken met een actieplan. Politieke ambtsdragers met een beperking moeten dezelfde uitgangspositie hebben als mensen zonder een beperking. Streven is dat na de raadsverkiezingen in 2022 in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een functionele beperking politiek actief zijn. Ieder(in) vindt het goed dat dit actieplan er nu is. Meer diversiteit in de politiek is hard nodig voor inclusief beleid.

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen half procent een functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15 procent van de Nederlanders een beperking heeft.

Actieplan richt zich op gemeenteraadsverkiezingen 2022

De initiatieven uit het actieplan worden uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zo wordt een groep van 15 mensen met een beperking die interesse hebben om zich kandidaat te stellen als raadslid de komende twee jaar begeleid, ondersteund en gecoacht.

Ook wordt gekeken of raadsleden met een beperking door de inzet van een persoonlijke ondersteuner in een sterkere, gelijkwaardiger startpositie komen. Zo’n assistent richt zich op ondersteuning bij beperking van het raadslid, zodat die zich beter kan richten op het raads- of bestuurswerk. Het ministerie wil deze pilot starten met maximaal 20 persoonlijke ondersteuners voor de duur van een jaar. Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met ProDemos en Ieder(in) de cursus ‘Politiek Actief’ al toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking.

Neem obstakels weg, ook financieel

Een obstakel om politiek actief te worden, is de onduidelijkheid die er vaak is over de financiële gevolgen van politiek of bestuurlijk actief worden. Veel mensen met een beperking hebben te maken met ingewikkelde inkomensregelingen, uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingsmogelijkheden. Om te voorkomen dat mensen – achteraf – in de problemen komen door de inkomsten uit politiek of bestuurlijk werk, wordt een informatiepunt ingericht.

Lees hier het actieplan.

Deel dit bericht

Meer nieuws over