De Participatiewet roept bij veel mensen gemengde gevoelens op. Dat bleek eens te meer tijdens het Mini-symposium, Participatiewet‚ ter gelegenheid van het afscheid van Fini de Paauw als voorzitter van de CG-Raad: een van de voorlopers van Ieder(in). De verwachting is dat de tweedeling in de maatschappij met de komst van de wet nog nadrukkelijker wordt. Aan de andere kant zijn mensen vooral strijdbaar en vinden ze eigen regie belangrijk.

Fini de Paauw, Participatie gaat om meedoen, om iets betekenen voor anderen. Maar dan graag wel op een manier die iemand zelf uitkiest., Niet iemand een indicatie geven en zeggen, dat kan je. Dat werkt niet! Als mensen gedwongen worden iets tegen hun zin te doen, dan loopt het niet goed af.

De Paauw kreeg ruim bijval, Als je mensen hun dromen afneemt, dan gaat het mis‚ en, Niet iedereen heeft dezelfde opbrengst, maar mensen hebben wel veel waarde. Huidig voorzitter van Ieder(in) Willem de Gooijer besloot de bijeenkomst met een ander aspect dat van belang is om mee te kunnen blijven doen, Als je goed naar elkaar luistert, hoor je zoveel meer.

Fini de Paauw kan terugkijken op een geslaagd afscheid over een onderwerp dat altijd discussie blijft oproepen, maar dat op deze middag één gemeenschappelijk standpunt naar voren bracht: we moeten zelf de regie kunnen voeren. Download onderaan de pagina het uitgebreidere verslag van het, Fini‚ -symposium over Participatiewet.

Open dag Ieder(in)

Het afscheidssymposium voor Fini de Paauw was onderdeel van de Open dag die Ieder(in) op 21 mei organiseerde voor leden en enkele externe relaties. Dit keer geen workshops of lezingen. Maar volop met leden in gesprek over wat zij van Ieder(in) verwachten en op welke manieren Ieder(in) hen kan ondersteunen. Bestuursleden en medewerkers van Ieder(in) stonden open voor praktische vragen: hoe kom ik in de pers, hoe kan ik social media inzetten, wat moet ik als kleine patiëntenorganisatie met de decentralisaties? En last but not least: veel leden maakten gebruik van de mogelijkheid om kennis te maken met Illya, onze nieuwe directeur.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over