Belangenbehartigers van ziekenhuizen, verzekeraars, huisartsen, medisch specialisten, geestelijke gezondheidszorg en mensen met een handicap of (chronische) ziekte, patiënten, presenteerden maandag de, Agenda voor de zorg. De adviezen in de Agenda dienen als aanbevelingen voor een nieuw kabinet. Hieronder enkele belangrijke punten uit de Agenda.

Zeggenschap

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte worden in de plannen van de Agenda voor de Zorg actief betrokken, bijvoorbeeld met goede informatievoorziening. Zij moeten zo meer zeggenschap krijgen over hun zorg. Ook worden zij beter betrokken bij innovaties en wetenschappelijk onderzoek. De zorgpartijen vragen de overheid ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is hoe aanbieders verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Eén loket

Een van de adviezen aan een volgend kabinet is om de eigen bijdragen te wijzigen. Te vaak zorgt een opeenstapeling van eigen betalingen voor problemen bij patiënten.
Daarnaast moet het regelen van zorg eenvoudiger worden, zoals met het instellen van één loket voor burgers die hulp nodig hebben. Verzekeraars, zorgaanbieders en publieke gezondheidsdiensten beloven zich in te spannen om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren: goed, sneller, dichterbij en waar mogelijk goedkoper, met meer maatwerk.

Minder regels

Het verminderen van regels in de zorg is een belangrijk punt in de Agenda voor de Zorg. Er is een, actieagenda‚ nodig voor het verminderen van onnodige regels. De bureaucratie moet echt minder. Zorgpartijen moeten zelf kunnen werken aan het vereenvoudigen van bijvoorbeeld de registraties. Daarvoor is vanuit de politiek meer vertrouwen nodig.

Genoeg en goed personeel

De Agenda pleit voor voldoende opleidings- en stageplaatsen in de zorg. Er zijn extra investeringen nodig om zorgprofessionals aan te trekken en vast te houden. Dit is nodig om het dreigende tekort van gespecialiseerde zorgverleners het hoofd te kunnen bieden. Ook moeten mensen die in de zorg werken meer baanzekerheid en mogelijkheden voor hun ontwikkeling kunnen krijgen.

In de Agenda zijn verder adviezen opgenomen over o.m. preventie en innovatie (ehealth) in de zorg.

Nieuw kabinet

De deelnemers aan de Agenda voor de Zorg concluderen dat ‘stabiele bekostiging‚ hard nodig is. Door de (te) snelle hervormingen zijn er veel zaken nog niet goed geregeld. Daarbij gaat het om ‘belangrijke rafelranden’ zoals mensen die tussen wal en schip vallen, te weinig vertrouwen en te veel regels. ‘Investeringen zijn nodig om de zorg duurzaam, toegankelijk, betaalbaar en van
kwalitatief hoog niveau te houden.’

In 2012 vormde de toenmalige Agenda een belangrijke basis voor het kabinetsbeleid. Deze nieuwe Agenda wordt komende tijd onder meer voorgelegd aan de politieke partijen, de informateurs, de nieuwe bewindslieden en de gemeenten.

Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van zestien partijen in de zorg: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ Nederland, InEen, KBO-PCOB, KNMG, LHV, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, NVZ, VGN, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.

Meer over Zorg en ondersteuning (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Downloads:

1136_De_agenda_voor_de_zorg_2017.pdf – PDF (3 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over