Vandaag is bekend geworden dat staatssecretaris Klijnsma een akkoord heeft gesloten over de Participatiewet met D66, ChristenUnie en SGP. De afspraken leiden tot betere arbeidskansen voor arbeidsgehandicapten. En de huidige Wajongers komen niet in de bijstand.

Ieder(in) heeft er de afgelopen tijd op gewezen dat de baangaranties – zoals afgesproken in het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers – niet gaan werken. Teveel arbeidsgehandicapten zouden buiten de boot vallen en in de bijstand belanden. Zonder kans op werk.

Met de voorliggende afspraken is dit voor een groot deel gerepareerd. Ook de huidige Wajongers die meer dan 100% minimumloon kunnen verdienen, komen nu in aanmerking voor de baangaranties. Verder krijgen herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen en mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening voorrang bij het vervullen van deze banen. Met andere woorden: voor veel mensen met een arbeidshandicap zal de kans op werk nu echt toenemen. Hiervoor heeft Ieder(in) steeds gepleit.

De oppositiepartijen maar ook de coalitiepartijen hebben op dit punt gelukkig goed geluisterd naar de kritische geluiden uit onze achterban. Wel houdt Ieder(in) grote zorgen over de positie van nieuwe arbeidsgehandicapten. Ook zij moeten een reële kans op werk krijgen.

Herkeuring

De huidige Wajongers met arbeidsvermogen blijven ook na herkeuring in de Wajong. Dit is goed nieuws! Ze gaan dus niet meer over naar de bijstand. En dat betekent dat ze niet hun eigen huis, letselschadevergoeding of spaargeld hoeven op te eten. Bovendien telt het inkomen van de partner niet mee.

Wel krijgen ze te maken met een lagere uitkering, van 75% minimumloon naar 70% minimumloon. Maar dit gaat pas in per 1 januari 2018.

Bijstand

Voor mensen met een arbeidshandicap in de bijstand zijn er ook verbeteringen te melden. De verplichte tegenprestatie en de verhuisplicht zijn verzacht. Gemeenten krijgen de ruimte om hiervoor zelf beleid te ontwikkelen en al dan niet sancties in te zetten. De datum van invoering is uitgesteld naar 1 januari 2015.

Deel dit bericht

Meer nieuws over