Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat concludeert Teije van der Bij in zijn proefschrift Inclusive Education in the Netherlands. Inclusief onderwijs verbetert de onderwijskwaliteit en moet daarom in de onderwijspraktijk opgenomen worden, vindt Van der Bij.

Een inclusieve schoolcultuur realiseren gaat om meer dan alleen de implementatie van een visie, kenmerken van inclusief onderwijs, de vereiste organisatie en voldoende financiën. Het realiseren van een inclusieve schoolcultuur betekent het stimuleren van een brede acceptatie van diversiteit en gelijkheid.

Naast positieve conclusies formuleert Van der Bij ook enkele aanbevelingen. Zo is er meer aandacht nodig voor inclusieve onderwijspraktijken, met name voor de wijze waarop onderwijsprofessionals leerlingen betrekken bij de leeromgeving.

Van der Bij promoveerde op 22 december 2017 op zijn onderzoek naar inclusief onderwijs in Nederland. Ieder(in) is blij met zijn onderzoek. Wij zullen het onder de aandacht brengen bij politici en mensen binnen de onderwijswereld.

Nederlandse samenvatting van het promotieonderzoek
Bron website in1school

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over