De invoering van de kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) is uitgesteld. Die norm bepaalt dat ouderen met een uitkering worden gekort als ze bij elkaar in huis wonen. Onder andere ouderen die voor hun kind met een verstandelijke beperking zorgen, leken in 2016 financieel getroffen te worden door de invoering van deze norm. Gelukkig is de invoering uitgesteld tot 1 januari 2018 en daarna wordt hopelijk afgezien van deze aanvullende lastenverzwaring.

Meest kwetsbaren worden geraakt

Helaas is het nog onduidelijk of samenwonende AOW‚ ers met een uitkering er na 1 januari 2018 alsnog financieel op achteruit gaan. En de kostendelersnorm in de AOW is weliswaar uitgesteld, maar deze is al ingevoerd voor de onderstaande vier wetten:

  • de Participatiewet;
  • de Algemene nabestaandenwet (ANW);
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
  • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

De meest kwetsbare mensen worden door de nieuwe maatregelen financieel geraakt.

Effecten norm onvoldoende in beeld

De invoering van de kostendelersnorm raakt mensen met een beperking en mensen met een chronische ziekte financieel. Er is onvoldoende zicht op de effecten van de extra lastenverzwaringen voor deze kwetsbare groepen. Juist voor deze mensen is het belangrijk dat er meer oog is voor de gevolgen van de norm, omdat zij onevenredig veel moeten inleveren, wat hun mogelijkheden tot participatie nog verder vermindert. Ook het goede werk dat mantelzorgers verrichten wordt nu in veel gevallen financieel gestraft.

Meer informatie

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over