Anderhalf miljoen mensen met een beperking kunnen zich niet goed op de hoogte stellen van de standpunten van politieke partijen in de provincies. De websites met die informatie zijn niet toegankelijk voor bijvoorbeeld slechtzienden, laaggeletterden en mensen met een slechte handfunctie. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Accessibility in opdracht van Viziris, CG-Raad en de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de websites van de provincies nog altijd niet voldoen aan de minimale richtlijnen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zelfs de stemwijzer van het Interprovinciaal overleg is ontoegankelijk. Dit terwijl voor 1 januari alle digitale kanalen van overheidsinstellingen hieraan hadden moeten voldoen. (waarmerk www.drempelvrij.nl prioriteit 1).

Viziris en de CG-Raad vinden het bijzonder kwalijk dat ruim anderhalf miljoen mensen worden uitgesloten van informatie, die juist nu van belang is voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 2 maart. Roel van Houten, beleidsmedewerker van Viziris, Draai het eens om. Hoe zou de Nederlandse samenleving het vinden als verkiezingsinformatie bijvoorbeeld alleen in braille werd verstrekt en niet in de gebruikelijke letters?‚

In 2006 zei de toenmalige minister Pechtold dat de landelijke overheidswebsites uit de lucht moeten worden gehaald als ze na de afgesproken datum, 1 januari 2011, niet voldoen aan de richtlijnen. Tijdens de vorige provinciale verkiezingen in 2007 was slechts één van de twaalf proviciale verkiezingswebsites toegankelijk. De Interprovinciale OverlegGroep Informatiebeleid (IOG-Info) heeft toen toegezegd om bij de eerstvolgende Provinciale Statenverkiezingen te voldoen aan het Waarmerk drempelvrij.nl. Huidige afspraken zonder sancties werken dus blijkbaar niet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over