De Corona-maatregelen kunnen kwetsbare mensen in financiële problemen brengen, waaronder ook mensen met een beperking, De Landelijke Armoedecoalitie – waarin ook Ieder(in) zit – heeft daarom opgeroepen om een coulante houding aan te nemen tegenover al deze mensen.

De oproep van de Landelijke Armoedecoalitie is gericht aan het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en aan organisaties in de schuldhulp en incasso. Daarnaast pleit de coalitie voor extra maatregelen. Zoals het voorlopig stopzetten van beslagleggingen en het – indien nodig – ruimhartig toekennen van uitkeringen zonder teveel administratieve eisen.

Deelnemers coalitie
Bij de Landelijke Armoedecoalitie zijn de volgende organisaties aangesloten: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

Download hieronder de volledige oproep

Deel dit bericht