Voor alle Wajongers die vragen hebben over de veranderingen en het overstappen van de ‘oude’ Wajong naar de Wajong 2010 organiseerde Ieder(in) op ...
‘2020 was een jaar om naar uit te kijken. Naast de vele lobbydossiers waaraan Ieder(in) zou gaan werken, zouden we ons ook voorbereiden op de komst ...
Op de online Algemene ledenvergadering van 9 juni hebben we vijf nieuwe leden kunnen verwelkomen. Patiëntenverenigingen, belangenorganisaties en netw...
Man in rolstoel drinkt zijn drankje met een rietje
Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te dringen heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld die het gebruik van wegwerpplastic verbiedt. I...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een...
Jongeren van 12 t/m 17 jaar met een verhoogd gezondheidsrisico worden binnenkort uitgenodigd voor een vaccinatie (met BioNTech/Pfizer), waarschijnlijk...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
In Nederland willen we dat informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te ...
Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zi...
Heb jij hart voor mensen met een verstandelijke beperking en wil je je graag inzetten voor een organisatie die ertoe doet? Houd jij ervan om - samen m...
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...