Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
Vandaag, 7 juni, is de Europese Tourettedag. Zeven jonge mensen met Gilles de la Tourette vragen op deze dag aandacht voor hun aandoening. Ze geven zi...
De overheid gaat via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig 8 miljard in het onderwijs stoppen. Ieder(in) en Defence for Children schrijven ...
Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een bepe...
Ieder(in) heeft samen met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensen met een arbeidsbeperking een brief verzonden aa...
De Haagse stranden worden steeds toegankelijker voor iedereen. De gemeente Den Haag en Voorall, voor Hagenaars met een beperking, zetten zich hiervoor...
Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer...
Tijdens een korte online bijeenkomst hebben patiëntenorganisatie Hoormij.NVVS en stichting Protocol Hoorhulpmiddelen het nieuwe Hoorprotocol 2.0 gela...
Technologie inzetten om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken! De Coalitie voor Technologie en Inclusie is ...
Ben je op zoek naar een baan en heb je een beperking, maar zit je niet in het doelgroepregister? Dan is de informatiebijeenkomst  “Op zoek naar wer...
Ervaringsdeskundigen met een beperking en hun organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Hamer. Ze wijzen erop dat de stem van mensen me...
Met een videoboodschap gaf staatssecretaris Bas van ’t Wout op 6 januari 2021 het officiële startschot voor het Informatiepunt Wajong. Wajongers we...