Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kame...
Illustratief: jonge man in rolstoel bij trein
De reisassistentie die NS en andere vervoerders biedt, moet betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn. Nu en in de toekomst. Zodat iedereen die...
Een toegankelijke samenleving is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een belangrijke voorwaarde om zelfstandig mee te kunnen doen. ...
Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een congres over het organiseren van klein geluk voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen...
De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van ee...
Voor studenten met een beperking biedt online onderwijs flink wat voordelen. In het nieuwe schooljaar zijn bij veel hogescholen en universiteiten de o...
Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen ...
Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beper...
Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen m...
In juni 2022 evalueert de Europese Commissie de 'Europese Richtlijn Toegankelijkheid Websites en apps'. Onderdeel van deze evaluatie is een openbare r...