Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je doof...
‘Toegang tot wonen is voor iedereen moeilijk, maar voor mensen met een beperking is het nog lastiger’, aldus Ieder(in) beleidsmedewerker Wonen Ann...
Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt ...
Illustratief: iemand in een rolstoel wordt in een taxibus geholpen
Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Met de onderteken...
De 400 Wajongers die vorig jaar te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, hebben nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben. ...
De Armoedecoalitie, waaronder Ieder(in), roept de Kamer op het sociaal minimum structureel te verhogen en de inkomenspositie voor mensen die niet of s...
Minister de Jonge van Volkshuisvesting heeft op 11 mei de nota ‘Een thuis voor iedereen’ gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om kwetsbare groep...
Op 8 juni 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over Wajong en zelfstandig ondernemen. Krijg jij een Wajong-uitkering en werk je tegelijkertijd als Z...
Van 15 t/m 18 juni vindt Support 2022 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze beurs biedt een leuk en afwisselend programma en volop activiteiten voor...
Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart opende Ieder(in) het meldpunt Onbeperkt Stemmen, waarbij veel reacties van mensen met een beperking of c...
Veertien jaar geleden is het VN-verdrag Handicap opgesteld. Acht jaar later in juli 2016 trad het in werking in Nederland. Wat is de stand van zaken? ...
Heb je problemen bij het aanvragen van een aanpassing bij een tentamen? Of: ervaar jij belemmeringen om actief lid te kunnen worden bij jouw studie- o...