In aanloop naar de belastingaangifte-tijd (vanaf maart 2023), zorgt Ieder(in) ervoor dat de teksten op de themawebsite Meerkosten.nl weer helemaal act...
Door de hoge inflatie komen meer huishoudens in financiële problemen en armoede terecht. Mensen bezuinigen waar ze kunnen op boodschappen, huur en en...
Ieder(in) wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. We lobbyen daarvoor bij de Haagse politi...
Jeen Hofstra en Ton v. Weerdenburg overhandigen handreiking aan IPO voorzitter Jaap Smit
Op dinsdag 8 november nam Jaap Smit namens alle provincies de ‘Handreiking politiek voor iedereen!’ in ontvangst. Smit is voorzitter van het Inter...
Illustratief: nieuwe trein in de fabriek
De problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te n...
Voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte is het tegenwoordig bijna onmogelijk een passende en toegankelijke woning te vinden. De woning...
decoratief
Door personeelstekort en overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Ieder(in)...
Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Ge...
--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige n...
Het programma van de SamenSterkdag op 2 december is bekend. Er zijn bijeenkomsten en een informatiemarkt. En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten....
Op 16 november 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over de Wajong en geen arbeidsvermogen. We gaan het hebben over wat dat nou precies betekent: ge...