decoratief
"Wij bereiken te weinig jongeren". "Waar vinden we de jongeren voor onze broodnodige verjonging?" Veel organisaties worstelen met dit soort vragen. P...
Man met motorische beperking werkt op een ipad
De eisen voor digitale toegankelijkheid moeten worden opgenomen in aanbestedingen. En de regering moet zich inspannen zodat alle niet-toegankelijke we...
decoratief
Sinds Prinsjesdag is er in de Tweede Kamer al veel gesproken over het prijsplafond voor energie. Daarbij was er gelukkig de nodige aandacht voor mense...
De informatievoorziening over de studietoeslag is bij 282 gemeenten niet op orde. De informatie is onjuist, onvolledig of ontbreekt in zijn geheel. Da...
decoratief
Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zic...
Illustratief: jonge vrouw zit voor een rolstoel en kijkt recht de camera in.
In toenemende mate is er aandacht voor het betrekken van mensen bij de patiëntenbeweging die nu nog te weinig worden gezien: mensen met een migratiea...
decoratief
Ieder(in) heeft samen met CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland een hulpmiddelenmonitor...
Het verhoogde dreigingsniveau in de coronathermometer door minister Kuipers (Volksgezondheid) richt zich vooral op het waarschuwen van mensen met een ...
decoratief
Wil je uitnodigingen van onze bijeenkomsten en andere netwerkactiviteiten rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwe Doe mee-mail.

Lees meer

Illustratief: jonge vrouw zit achter laptop en gebruikt een rekenmachine
De verbeteringen in de Participatiewet die zijn aangekondigd, bieden mensen met een beperking nog altijd geen enkel perspectief. Dit heeft de Werkcoal...
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen ...
Op vrijdag 2 december is de SamenSterkdag 2022. Je kunt alvast je mailadres achterlaten om een bericht te ontvangen zodra de inschrijving geopend word...