Tot nu toe heeft het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) in 2015 zeker 1200 bijeenkomsten georganiseerd. Met succes. De deelnemers zijn zeer positief over de resultaten. En er komen er nog meer. Hieronder een overzicht. Veel van de bijeenkomsten organiseert AVI samen met andere organisaties.

Themabijeenkomsten, Wmo-adviesraad aan zet!?‚

AVI en Koepel Wmo-raden organiseren 10 themabijeenkomsten voor Wmo-raden over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie.
Lees meer op AVI-website

Cursus lokale belangenbehartiging mensen met verstandelijke beperking

AVI en KansPlus organiseren cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer op AVI-website

Themabijeenkomsten Beschermd Wonen

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In oktober wordt de derde reeks bijeenkomsten georganiseerd.
Lees meer op AVI-website

Netwerkbijeenkomst ‘Landelijke stem ook lokaal’

Ieder(in) en AVI organiseren een netwerkbijeenkomst over de vraag hoe de landelijke patiëntenorganisaties kunnen samenwerken met lokale organisaties opdat ook hun stem in gemeenten gehoord wordt.
Lees meer

Workshop medezeggenschap

AVI en Ons Tweede Thuis organiseerden in Noord-Holland voor cliënten(raden) en mantelzorgers van mensen met een (verstandelijke) beperking een serie bijeenkomsten over het thema, Eigen kracht. In oktober wordt de reeks afgesloten met een workshop medezeggenschap.
Lees meer op AVI-website

Focusgroep-bijeenkomsten AVI-cliëntenmonitor

De AVI-cliëntenmonitor maakt de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers zichtbaar. In het kader van de monitor worden in het komend najaar verschillende focusgroep-bijeenkomsten georganiseerd.
Lees meer op AVI-website

Website Aandacht voor Iedereen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over