De AVI-cliëntenmonitor, Zorg naar gemeenten‚ volgt een groep cliënten over een periode van drie jaar om te zien wat de overgang van de zorg naar gemeenten voor hen betekent. Uit de jongste raadpleging blijkt onder meer dat het keukentafelgesprek nog last heeft van kinderziektes en dat cliënten meer duidelijkheid nodig hebben.

Meer over de uitkomst van de raadpleging leest u in een speciale AVI-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief ook reacties van de verschillende koepelorganisaties op de uitkomsten van de raadpleging.

Nieuwsbrief AVI-extra: raadpleging Zorg naar gemeenten

Nieuwe AVI-producten voor de lokale belangenbehartiger

Het programma, Aandacht voor iedereen‚ (AVI) geeft de lokale belangenbehartiger informatie en advies zodat zij een stevige gesprekspartner kunnen zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders. In juli heeft AVI hiervoor weer twee nieuwe producten gepresenteerd.

Kennisdossier Inkoop Wmo vanuit cliëntenperspectief
Centraal in dit kennisdossier staat de vraag: hoe kan gemeentelijk inkoopbeleid bijdragen aan de zelfregie en participatie van kwetsbare burgers? Hoe staat het medio 2015 met de zorginkoop door gemeenten en zijn er vanuit cliëntenperspectief aandachtspunten?

Kennisdossier Inkoop Wmo vanuit cliëntenperspectief (pdf)
Kennisdossier Inkoop Wmo vanuit cliëntenperspectief (word)

Themakaarten over lokale onderwerpen
AVI heeft een serie themakaarten gemaakt over onderwerpen die spelen in de lokale politiek en beleidsontwikkeling. Bijvoorbeeld: armoedebeleid, sociaal wijkteam, persoongebonden budget, onafhankelijke cliëntondersteuning. Op elke themakaart (niet groter dan een A-4tje) o.a. het rubriekje, Wat kan de Wmo-raad doen (of ervan vinden)?

Themakaarten Wmo-raden

 

In AVI-Nieuwsbrief 40: column, Langer zelfstandig voortploeteren‚

Ook de reguliere AVI-Nieuwsbrief is onlangs weer verschenen (nr 40). In deze nieuwsbrief dit keer ook een column van Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker Wonen bij Ieder(in).

‚ De beleidsnota’s zijn geschreven, de regiotafels zijn klaargezet. Er is zelfs een aanjaagteam, dat achterblijvende regio’s gaat opjagen. Met het, langer zelfstandig wonen‚ lijkt het goed te komen. Maar goed wonen vraagt niet alleen om stenen, om een dak boven je hoofd. Laten we daarom niet vergeten te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

AVI-Nieuwsbrief nr 40
Column Langer zelfstandig voortploeteren

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over