Minister Schouten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen in de banenafspraak. De banenafspraak moet werkgevers stimuleren om meer mensen met een beperking aan te nemen. Ieder(in) is kritisch over de voorgestelde ‘verbeteringen’. De banenafspraak sluit een grote groep mensen met een beperking nog steeds buiten. Bovendien wordt de banenafspraak nog ingewikkelder en daardoor onnavolgbaar voor zowel werknemers als werkgevers. Ieder(in) roept het kabinet op om het arbeidsmarktbeleid meer in lijn te brengen met het VN-verdrag Handicap.
Decoratief.

Banenafspraak helpt de één, maar benadeelt de ander

Sinds de invoering van de banenafspraak in 2015 staat Ieder(in) kritisch tegenover deze wet. In de praktijk blijkt namelijk dat de banenafspraak de één helpt, maar de ander juist benadeelt. Vorig jaar vroeg Ieder(in) samen met Start Foundation en veel andere organisaties hier aandacht voor bij minister Schouten. Voor grofweg 800.000 mensen met een beperking heeft de banenafspraak geen nut en vaak zelfs ongewenste neveneffecten.

Mede op aandringen van Ieder(in) stelde minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) een onderzoek in naar de afbakening van de banenafspraak. Zij kondigt nu aan de doelgroep, die onder deze wet valt, te verbreden. Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer met meer informatie over welke doelgroepen toetreden tot de banenafspraak en andere wijzigingen.

Hoeveel je kunt verdienen zegt niets over je beperking

Met de aangekondigde wijzigingen komen iets meer mensen in aanmerking voor de banenafspraak. Tegelijkertijd blijft het volgende criterium overeind: mensen komen alleen in aanmerking als zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Een opmerkelijke voorwaarde om af te bakenen of iemand wel of geen beperking heeft, die indruist tegen het VN-verdrag Handicap. Een beperking kun je niet bepalen op basis van verdiencapaciteit. Werkgevers zijn vaak uitsluitend op zoek naar mensen met een beperking die meetellen voor de banenafspraak. Heb je een beperking, maar tel je niet mee voor de banenafspraak? Dan word je vaak niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Zo geeft de banenafspraak de één een voorsprong, maar zet het de ander juist op achterstand.

Doelstelling banenafspraak uit balans

Het kabinet zegt naar een meer inclusieve arbeidsmarkt te streven. Ieder(in) is dan ook verbaasd dat de doelgroep van de banenafspraak wordt verbreed, terwijl het streefgetal van 125.000 banen hetzelfde blijft. Dit voelt als ‘valsspelen’ om de doelstelling te behalen. In het verleden is al vaker met de toegang tot het doelgroepregister gespeeld. Ieder(in) roept op de doelstelling in verhouding te brengen met de uitgebreide doelgroep.

Banenafspraak wordt nog ingewikkelder

Tot slot heeft Ieder(in) grote zorgen over de uitlegbaarheid en begrijpelijkheid van de wet. De banenafspraak is onnavolgbaar voor mensen met een beperking die er mogelijk voor in aanmerking komen. Ook voor werkgevers vormt de complexiteit van de wet een knelpunt om mensen aan te nemen.

Maak inclusief arbeidsmarktbeleid voor álle mensen met een beperking

Om de kloof in arbeidsparticipatie tussen mensen met en zonder beperking kleiner te maken, is Ieder(in) voorstander van voorkeursbeleid voor mensen met een beperking. Daarbij is het belangrijk om beleid te maken voor álle mensen met een beperking. Uitlegbaarheid van voorkeursbeleid is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ieder(in) vraagt het kabinet deze punten centraal te stellen in het vervolg van de banenafspraak na 2026. Alleen zo krijg je arbeidsmarktbeleid in lijn met het VN-verdrag Handicap. En daar heeft iedereen baat bij.

Deel dit bericht