Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een beperking of chronische aandoening kan deze verandering tweeledig zijn. De regels omtrent het opstarten zijn vastgelegd in protocollen. Maar werken die regels voor iedereen?

Tweeledig

De ene groep ouders maakt zich zorgen om de kwetsbare gezondheid van hun kind en wil graag contacten en dus risico’s mijden. De andere groep ouders is blij dat hun kind weer naar school kan, structuur krijgt aangeboden, zodat zij zelf ontlast worden.

Protocollen

De regels omtrent het opstarten zijn vastgelegd in protocollen door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Siméa, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief. Ondanks deze protocollen zullen scholen ook een eigen invulling hieraan geven. Dat kan tot verwarring leiden.

Onduidelijkheid

Mag een kind dat hoest vanwege astma geweigerd worden door de school? Of mogen kinderen geweerd worden, die vanwege hun aandoening standaard last hebben van een snotneus? Wat te denken van het weren van ambulant begeleiders, omdat de anderhalve meter tussen volwassenen mogelijk in het gedrang komt?

Meld uw ervaring

Wellicht wilt u juist uw kind wel thuis houden van school om risico’s te mijden en denkt de school daar anders over. Als daar vragen over zijn of u wilt graag uw ervaring melden, dan kunt u gebruik maken van ons meldpunt:

  • Telefoonnummer: 085 – 400 70 22
  • Mailadres: meldpunt@iederin.nl

Op de website van Ouders & Onderwijs vindt u ook nuttige informatie.
Het Nederlands Jeugdinstituut biedt meer algemene informatie.

Hieronder vindt u het Protocol opstart basisonderwijs en het protocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO)/Speciaal Onderwijs (SO).

Deel dit bericht

Meer nieuws over