Maak betere afspraken over financiering, kwaliteit en toezicht in het sociaal domein, vraagt Ieder(in) aan de Tweede Kamer en het kabinet. Ook moet er een versnelling komen op de uitvoering van digitale toegankelijkheid van overheden. Mensen met een beperking moeten meer kansen krijgen in politiek-bestuurlijke functies. Voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken vragen wij aandacht voor deze drie punten. Het debat is op woensdag 14 oktober.

Betere afspraken in het sociaal domein

Wij vragen de kamer aan te dringen op de noodzakelijk verbetering van de uitvoering door:

  • bestuurlijke afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over een passende financiering voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein.
  • een landelijke kader voor toegang, de mogelijkheid van second opinion en afspraken over de basiskwaliteit van zorg en ondersteuning.
  • een stevige en wettelijk vastgelegde positie van de mensen om wie het gaat.
  • een goede monitor van de stand van zaken rondom de lokale inclusie agenda in gemeenten.

Versnelling uitvoering digitale toegankelijkheid

Op 23 september werd bekend dat veel websites van overheden nog niet toegankelijk zijn, terwijl overheden vanaf die datum hieraan verplicht en aantoonbaar moeten werken. Het betekent dat een grote groep van mensen met een beperking in Nederland niet zelfstandig gebruik kan maken van online informatie en dienstverlening van de overheid, zoals van de politie, de GGD’s en de gemeenten. Het is noodzaak dat er een versnelling plaats vindt om overheden digitaal toegankelijk te maken. Onder andere door in het programma van de Digitale Overheid bij digitale toegankelijkheid de gebruiker centraal te zetten dus óók mensen met een beperking. En om hiervoor in de begroting méér budget beschikbaar te stellen.

Meer kansen op politieke participatie

Het aantal mensen met een chronische aandoening of beperking in een politieke en bestuurlijke positie loopt achter ten opzichte van mensen zonder beperking. Ieder(in) vindt het belangrijk dat er meer politici en bestuurders met een beperking actief zijn. Hun voorbeeldfunctie heeft een belangrijke invloed op meer inclusie in de samenleving. Wij vragen de kamer om navraag te doen naar de stand van zaken rond het actieplan dat hiervoor is gemaakt. En om te stimuleren en faciliteren dat het aantal mensen met een beperking dat bestuurlijk of politiek actief is in Nederland wordt vergroot.

Lees hieronder de volledige brief aan de Tweede Kamer.

 

 

Deel dit bericht