De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer. De Alliantie, een samenwerkingsverband waar Ieder(in) onderdeel van uitmaakt, heeft aan Eerste Kamerleden gevraagd nog eens goed te kijken naar de ambitie van de regering. Zij vragen daarbij speciale aandacht voor de zogenaamde, interpretatieve verklaringen‚ van de regering. Deze verklaringen zijn onnodig en onwenselijk.

De regering wil de verklaringen afgeven bij de ratificatie van het VN-verdrag. Met deze verklaringen wil de regering duidelijk maken hoe zij bepaalde onderdelen van het verdrag uitlegt. Hier is veel kritiek op. De verklaringen doen afbreuk aan de kracht en de inhoud van het verdrag. De Alliantie wil daarom dat de regering deze verklaringen intrekt. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State hebben aangegeven dat zij verschillende van deze verklaringen onnodig of zelfs onwenselijk vinden.

Ook een, Ja‚ van de Eerste Kamer

Vandaag start de Eerste Kamer met de behandeling van de Goedkeuringswet en Uitvoeringswet voor ratificatie. In een brief vraagt de Alliantie aan de Eerste Kamer:

  • een stevig signaal af te geven over het belang van daadkrachtig leiderschap van de regering;
  • bij de regering aan te dringen op een snelle besluitvorming over het facultatief protocol (dit protocol regelt het individuele klachtrecht);
  • en nut en noodzaak van de interpretatieve verklaringen goed te bespreken en ook hierover een signaal aan de regering af te geven.

Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte. Dat was, direct na de stemmingsuitslag in de Tweede Kamer, letterlijk voelbaar op de publieke tribune. Mensen met een beperking hopen uiteraard dat het, ja‚ van de Eerste Kamer net zo betekenisvol zal zijn.

De Alliantie

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag is een samenwerking tussen Ieder(in), LPGGz, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie.

De brief en de bijlage aan de Eerste Kamer kunt u hieronder downloaden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over