Mensen zijn verontwaardigd over het verlies van hulp en ondersteuning bij hun zelfstandig leven en ze weten niet waar ze de juiste antwoorden op hun vragen moeten vinden. Dat blijkt uit een eerste overzicht na de veranderingen in de langdurige zorg dat de gezamenlijke patiëntenorganisaties Ieder(in), Per Saldo, LPGGz en Patiëntenfederatie NPCF deze week naar VWS hebben gestuurd.

Iedereen wil zo zelfstandig mogelijk (blijven) leven op een wijze die passend is. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, is de zelfstandigheid die overblijft van groot belang. Uit alle vragen en meldingen blijkt dat het niet meevalt de zorg en ondersteuning te organiseren die noodzakelijk is. En goede, op de persoonlijke situatie toegesneden informatie is niet altijd voorhanden. Instanties geven verschillende antwoorden en de toegang tot zorg en ondersteuning is niet overal goed geregeld. Met name op de grensvlakken van stelsels ontstaan de onduidelijkheden. Voor bijzondere groepen bestaat nog veel onduidelijkheid of zijn de dingen nog niet goed geregeld.

900 meldingen

Het gaat in het signaalrapport om zo‚ n 570 meldingen die te maken hebben met de veranderingen in de zorg. De meldingen zijn bij het gezamenlijke informatiepunt van de koepels en de website van Zorg Verandert binnen gekomen. Bovendien heeft het LPGGz begin 2015 een meldactie ambulantisering uitgevoerd. Dat leverde 334 meldingen op. Uit al deze 900 reacties klinkt de klacht over het verlies van zelfstandigheid en de wens naar heldere informatie.

Van het kastje naar de muur

Mensen klagen vooral over onduidelijke indicaties en onduidelijkheid over de taken van de thuiszorg. Mag een boterham smeren nog? Keukentafelgesprekken monden uit in een ondervraging of zijn beperkt tot louter informatieoverdracht. Gemeenten blijken soms weinig te weten over het pgb. Uit de meldingen blijkt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Soms stopt de hulp helemaal. Ook bij mensen die dringend zorg nodig hebben of die niet zelf uit bed of stoel kunnen komen. Sommigen worden slachtoffer van de regels of van onbegrip bij medewerkers van de gemeente. Wij zien forse verhogingen van eigen bijdrages en onduidelijke regels bij de toekenning van hulp bij het zelfstandig wonen.

Oproep aan staatssecretaris

De patiëntenorganisaties doen een ondubbelzinnige oproep aan de staatssecretaris: Wees helder en duidelijk over de maatregelen en zorg voor passende oplossingen voor mensen.

Downloads:

653_150320_Signaalrapportdefapril.pdf – PDF (395 KB)
654_Rapport_LPGGz.pdf – PDF (282 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over