Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet voor de aanvraag vaak een dure IQ-test worden aangeleverd. Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die mensen die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz zo‚ n test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

Het CIZ werkt hierbij samen met MEE Nederland, dat de afname van de IQ-test op verzoek van het CIZ uitvoert.

Ieder(in) drong vorig jaar bij de Tweede Kamer aan op een goede regeling voor de kosten van de IQ-test – voor ouders die de test niet vergoed krijgen. De bedragen die moeten worden opgebracht, zijn een extra financiële last voor gezinnen die vaak al met hoge zorgkosten worden geconfronteerd.

Ieder(in) wil in de gaten houden hoe deze regeling in de praktijk uitpakt. Als u problemen ondervindt, kunt u een melding doen bij het Nationale Zorgnummer, www.nationalezorgnummer.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over