CG-Raad en Platform VG hebben de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op een rij gezet en hebben deze punten geplaatst naast de standpunten uit de verkiezingsprogramma's van PvdA en VVD.

CG-Raad en Platform VG hebben de afgelopen twee weken hun zorgen over het regeerakkoord naar buiten gebracht. Onder meer in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en via tal van media.

Actualiteit

Dinsdag zal premier Rutte zijn regeringsverklaring afleggen en gaat de Tweede Kamer in debat over het regeerakkoord. Het Nibud is inmiddels gevraagd de koopkrachteffecten voor een 100-tal huishoudens door te rekenen. Ondertussen vindt binnen de coalitie overleg plaats over het nu al bijstellen van het regeerakkoord vanwege de ontstane maatschappelijke onrust over de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie.

CG-Raad en Platform VG blijven de actualiteit op de voet volgen en grijpen kansrijke momenten aan om te lobbyen voor een regeerakkoord dat werkelijk gaat bijdragen aan een samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Ledenbijeenkomst

Op 11 december organiseert de CG-Raad voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een ledenbijeenkomst over het Regeerakkoord.

Extra nieuwsbrief Aandacht voor iedereen

Het Programma Aandacht voor Iedereen heeft een extra nieuwsbrief samengesteld over het regeerakkoord. In deze nieuwsbrief onder meer een samenvatting regeerakkoord op punten rond decentralisatie en een bundeling van reacties op het regeerakkoord.

Deel dit bericht

Meer nieuws over