De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het, Besluit Toegankelijkheid‚ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

De reactie van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag leest u hier.

Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid:

  • een adequate, bruikbare definitie van het begrip toegankelijkheid.
  • afdwingbare normen voor de verschillende maatschappelijke terreinen/sectoren, voorzien van een helder tijdpad.
  • verwijzing naar nationaal en internationaal erkende normen.

Het Besluit beperkt zich tot een verwijzing naar andere wet- en regelgeving waarin die toegankelijkheid geregeld zou zijn (b.v. Bouwbesluit, Kieswet). Maar ook deze wetten schieten tekort bij de uitwerking van toegankelijkheid.

Het Besluit Toegankelijkheid doet daarom op geen enkele wijze recht aan de ambitie waarmee de politiek dit verdrag heeft goedgekeurd.

De Tweede Kamer deed de belofte om het VN-verdrag voortvarend uit te voeren. Het kabinet zou daarvoor in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aanvullende regels uitwerken. De Tweede Kamer vroeg om:

  • Een stok achter de deur voor de geleidelijke uitvoering van toegankelijkheid.
  • Nadere regels voor de toegankelijkheid op verschillende terreinen en de daarop toegespitste maatregelen.
  • Rechtszekerheid om te voorkomen dat mensen individueel via de rechter moeten uitvechten wat hun recht is.

We hechten grote waarde aan deze belofte en zullen als Alliantie VN-verdrag ook reageren op het Besluit Toegankelijkheid.

(Reageren kan niet meer. De consultatie is op 7 november afgesloten.)

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over