De inkomenspositie van mensen met een beperking is de afgelopen vijf jaar fors verslechterd. Dit is een conclusie uit het jaarrapport over Armoede in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens. Ieder(in) steunt de oproep van het College om een nationaal programma op te stellen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, waarin wordt samengewerkt met mensen in armoede.

Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe van 27.000 tot 221.000. Dat is een op de elf huishoudens. Voor een groot deel van mensen met een beperking is dit de dagelijkse realiteit.

Grote winst is mogelijk

De toegang tot wonen, werken en meedoen in de maatschappij is voor mensen met een beperking vaak niet vanzelfsprekend. Er is grote winst te behalen als de overheid inzet op een integrale aanpak door niet alleen te kijken naar gezondheid maar ook naar inkomen, woonsituatie en toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

Hoe urgent dit is blijkt ook uit de ervaringen die bij Ieder(in) worden gemeld.

Harry Haddering, De arbeidsmarkt is nauwelijks toegankelijk voor mensen met een beperking. Ik werd ooit aangenomen bij een callcenter. Ik moest werken op de twaalfde verdieping, terwijl het aangepaste toilet zich op de begane grond bevond. Hierdoor was ik mijn hele pauze kwijt door alleen maar naar de wc te gaan. Ik ben daar na twee dagen gestopt.

Christine Gevers: “De woningbouwvereniging bood mij een woning aan. Die moest wel aangepast worden voor mijn rolstoel. Eigen bijdragen voor die aanpassingen kan ik niet opbrengen. Ik heb geen financiele buffer, mijn familie ook niet. De woning ging aan mij voorbij.’

Stapeling zorgkosten

Het rapport toont ook dat voor chronisch zieken en mensen met een beperking de zorgkosten de afgelopen 5 jaar zijn verdubbeld door een opeenstapeling van zorgkosten. Voor deze groep geldt daarnaast dat het vinden van betaalbare en geschikte woningen moeilijk is. Het aantal mensen met betalings- en of huurachterstanden stijgt.

Lees hieronder het volledige rapport

Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Downloads:

1175_Rapportage_Mensenrechten_in_Nederland-_armoede_sociale_uitsluiting_en_mensenrechten_1.pdf – PDF (9 MB)
1176_Samenvatting_rapportage_Mensenrechten_in_Nederland-_armoede_sociale_uitsluiting_en_mensenrechten.pdf – PDF (811 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over