De problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te nemen zijn om het OV in Nederland echt toegankelijk te maken. Vandaag hebben vervoerders en overheden hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. Bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van alle maatregelen moeten, zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken worden.
Illustratief: nieuwe trein in de fabriek

Merkbare verbeteringen 

Ieder(in) en partners pleiten al jaren voor betere toegankelijkheid van het OV. Gelukkig hebben we hierop ook veel steun gekregen vanuit de politiek. Dit akkoord bevat goede elementen om de toegankelijkheid van het OV te vergroten. Dit vraagt wel ambitie van de betrokken overheden en vervoersorganisaties die dit akkoord ondertekenen. We hopen dan ook dat de maatregelen op papier snel tot merkbare verbeteringen voor de reiziger leiden en dat de gestelde normen snel in wetgeving opgenomen worden.  

 Het akkoord bevat onder andere maatregelen voor het verbeteren van: 

  • Toegankelijkheid van bus-, tram- en metrohaltes  
  • Toegankelijke toiletten op stations en in treinen  
  • Toegankelijkheid van lijnbussen, buurtbussen en nieuwe vormen van OV   
  • Reisassistentie voor wie dat nodig heeft 
  • Actuele en toegankelijke informatie voor reizigers als er een probleem is met de toegankelijkheid van OV-voorzieningen zoals stations, perrons en liften  

Provincie Gelderland: pak je verantwoordelijkheid! 

Afgelopen zomer heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer tussentijds geïnformeerd over de belangrijkste maatregelen in het akkoord. De inbouw van toegankelijke toiletten bij concessiewisseling in bestaand materieel was één van de maatregelen waar overeenstemming over was. Tot onze grote teleurstelling is deze maatregel onder druk van Provincie Gelderland op het laatste moment uit het akkoord gehaald. Gelderland stelt dat het technisch, logistiek en financieel niet haalbaar is om deze treinen te voorzien van toiletten vóór het einde van hun levensduur in 2042. Dat is een klap in het gezicht van reizigers die afhankelijk zijn van een toilet om met de trein te kunnen reizen.

Wij roepen de staatssecretaris en Gelderland op om op korte termijn goed en onafhankelijk onderzoek te doen om deze beslissing onderbouwd te verantwoorden aan de politiek en reizigers. Het kan niet zo zijn dat mensen die afhankelijk zijn van een toilet nog 20 jaar lang niet met de trein kunnen reizen in Gelderland. Pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid en kijk ook naar alternatieven om de treinen alsnog van toiletten te voorzien.  

Bekijk hier onze eerdere berichten over de noodzaak voor dit akkoord.

Bekijk hier het Bestuursakkoord op de website van de Tweede Kamer.

Deel dit bericht