Dinsdag heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de premiegevolgen voor de zorgverzekering en de AWBZ door de hervorming van de langdurige zorg. Ieder(in) vindt dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Ook tijdens de hoorzitting over de Wmo is benadrukt dat het beleid integraal doorgerekend moet worden om de gevolgen voor de portemonnee van mensen met een beperking helder te krijgen.

Met de hervorming van de langdurige zorg en de grote bezuinigingen, gaat er in de financiering van de zorg veel veranderen. De minister van VWS wil de premiegevolgen van de overhevelingen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in eerste instantie compenseren door de premiestijging via een tijdelijke aanvullende rijksbijdrage te verzachten. De stijging van de premie blijft daardoor in 2015 beperkt tot, €20. De lagere inkomensgroepen worden op reguliere wijze via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd.

Geen stapeling van kosten

In het najaar van 2014 zal pas echt duidelijk worden hoe hoog de basispremie voor de ziektekosten wordt en wat de hoogte van het eigen risico en de eigen bijdragen zal zijn. Ook moet nog duidelijk worden hoe de Eigen bijdrage-regeling in de Wmo eruit gaat zien en of er een anti-cumulatie (stop op stapeling) komt voor de algemene en maatwerkvoorziening. Ieder(in) blijft zich bij beleidsmakers en politiek hard maken voor een betaalbaar en solidair stelsel, waarbij een stapeling van kosten voor mensen met een beperking wordt voorkomen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over