Ieder(in) gaat samen met de Woonbond en VACpunt Wonen onderzoeken hoe de consument structureel meer invloed kan krijgen op bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit of straks de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurt onder meer door het houden van een enquête.

De huidige bouwregelgeving  voor de inrichting van de buitenruimte, gebouwen en woningen is vooral een aangelegenheid van  politici, beleidsmakers en deskundigen. Dat geldt ook voor het uitvoeren, controleren en evalueren van al deze regels. Bewoners en gebruikers van de omgeving hebben vaak nauwelijks inbreng.

Dat is een gemiste kans. Want bouwregelgeving bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de fysieke omgeving, als het gaat om de bruikbaarheid ervan, de toegankelijkheid en de veiligheid. Ook de minister erkent inmiddels dat meer inbreng van ‘consumenten‰’  nodig is binnen het bouwbeleid. De vraag is echter voor welke onderdelen en op welke manier dit moet gebeuren.

De enquête

De enquête richt zich op eigenaren/bewoners, belangenbehartigers en gebruikers van de openbare ruimte die betrokken zijn (geweest) bij toegankelijkheidskwesties of bouwregelgeving. Bijvoorbeeld waar het gaat om handhaving en uitvoering.

Bent u zo iemand? Dan zouden we het zeer op prijs stellen als u meedoet aan de enquête. We vragen u dan om  onderstaande vragenlijst voor 14 mei in te vullen.

Invullen kost niet veel tijd (10 minuten), is anoniem maar vraagt wel enige voorkennis op het gebied van toegankelijkheid, bouwen en wonen en de regelgeving daarbij. Mocht u iemand anders weten die betrokken is bij dit onderwerp?  Wilt u hem/haar dan op deze enquête wijzen? Ga naar de vragenlijst

Project

De enquête is onderdeel van het onderzoeksproject Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving dat Ieder(in), VACpunt Wonen en De Woonbond in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Wonen) uitvoeren. Daarnaast  gaat Ieder(in) nog andere instrumenten inzetten, zoals literatuuronderzoek en een expertteam.

De uitkomsten van het totale onderzoek gaan de drie partijen gebruiken om argumenten en aanbevelingen te formuleren voor het ministerie. In het najaar van 2014 zal aan minister Blok een rapport hierover worden aangeboden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jan Jasper Homan: jj.homan@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over