Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met een beperking. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met een forse korting op de budgetten. Zes PG-organisaties, waaronder Ieder(in), roepen de fractievoorzitters van de politieke partijen op om deze bezuinigingen in ieder geval in het eerste jaar niet door te voeren. Dat maakt het mogelijk om de bestaande vormen van begeleiding zoveel mogelijk te continueren.

Het niet korten op het budget is vooral belangrijk voor mensen die nu een extramurale AWBZ-indicatie hebben met begeleiding. Zij moeten straks een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet. Vaak gaat het om specifieke begeleiding en passende dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige lichamelijke beperking of ouderen met respijtzorg. Velen hebben deze zorg nu met een PGB geregeld.

Daarnaast moeten mensen die nu thuiswonen met een extramurale indicatie, voor 1 januari 2015 de mogelijkheid krijgen om onder gelijkblijvende condities in de WLZ in te stromen. De organisaties verwachten namelijk dat een flink deel van de mensen met een extramurale indicatie eigenlijk thuishoort in de Wlz en niet in de Wmo of Jeugdwet.

Meer tijd

Het wegnemen van de korting op begeleiding en de terugkeermogelijkheid naar de WLZ geeft gemeenten meer tijd om passende oplossingen te realiseren met aanbieders en met budgethouders.

De brief aan de fractievoorzitters en de woordvoerders van VWS is afkomstig van: Ieder(in), CSO, LP GGz, LOC, NPCF en Per Saldo.

Deel dit bericht

Meer nieuws over