Net als in 2013 kunnen huurders met een middeninkomen of een hoger inkomen een extra huurverhoging verwachten. Hebt u een chronische ziekte of een beperking? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Doe dit wel voor 1 juli.

De overheid wil voorkomen dat iemand met een hoger inkomen in een goedkope huurwoning blijft wonen. Het kabinet wil dit zogenaamde ‘scheefwonen‚ tegengaan en doorstroom van huurders bevorderen, onder meer door het invoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders met een middeninkomen of hoger inkomen kunnen daarom te maken krijgen met een forse huurverhoging (4% tot 6,5%). Hoe hoger het inkomen, des te meer stijgt de huurprijs.

Niet zomaar verhuizen

Maar niet iedereen kan zo makkelijk verhuizen. Voor mensen die wonen in een huurwoning met aanpassingen of die aangewezen zijn op mantelzorg uit de omgeving, is verhuizen ingrijpend en soms zelfs onmogelijk.

Uitzonderingen

Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen daarom bezwaar maken tegen de extra huurverhoging. Hiervoor is een hardheidsclausule in het leven geroepen. De volgende groepen vallen onder deze hardheidsclausule:

  • Mensen met een indicatie voor zorg uit AWBZ. Hierbij moet het gaan om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Ook moet het een indicatiebesluit zijn voor minimaal 10 uur AWBZ-zorg per week dat nog minimaal één jaar geldig is.
  • Mensen met een zorgindicatie voor verblijf (bijvoorbeeld in een verzorgingshuis maar nog wel zelfstandig wonend).
  • Mensen met een ADL-indicatie heeft.
  • Mensen die via de Wmo (of de oude Wvg) een woningaanpassing hebben gekregen (toegekend voor 1 mei 2014).
  • Mensen met een visuele beperking (maatschappelijk blind).
  • Meerpersoonshuishouden waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden een indicatie heeft met een geldigheidsduur van minimaal 371 dagen (53 weken) voor extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding). Of diegene heeft meerdere kortere indicaties voor extramurale zorg waarvan de geldigheidsduur in het totaal minimaal 371 dagen bedraagt. Voorwaarde is dan dat de begindatum van elke indicatie maximaal 42 dagen (6 weken) na de einddatum van de daaraan voorafgaande indicatie lag.

Bezwaar maken vóór 1 juli

Wilt u bezwaar maken? Doet u dit dan vóór 1 juli. U kunt uw verhuurder een brief schrijven waarin u op grond van uw beperking bezwaar maakt tegen de extra huurverhoging.

Overigens geeft de wet geen mogelijkheid om bezwaar in te maken vanwege een inkomensdaling in 2014. Het kan soms wel de moeite lonen de verhuurder te verzoeken af te zien van extra huurverhoging vanwege een inkomensdaling (of een andere reden). De verhuurder kan uit coulance afzien van extra huurverhoging, maar is dit niet verplicht.

Meer over Wonen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over