Direct naar de lobbybrieven

Onderzoek – Voelen mensen met een beperking of chronische aandoening zich veilig en kunnen zij hun leven weer oppakken? – november 2021

november 2021

Onderzoek – Hoe gaat het met u? – oktober 2020

oktober 2020

Onderzoek – Wat betekent de coronacrisis voor u? – april 2020

april 2020

Uitkomsten van de panelraadpleging van Ieder(in) van 7 t/m 12 april 2020. Eenzaamheid, overbelasting en verwaarlozing: coronacrisis treft mensen met een beperking hard.

Lobbybrieven