De komende weken vullen we deze bibliotheek met handreikingen, onderzoeken en andere publicaties van Ieder(in)

Direct naar de lobbybrieven

Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid

juli 2018

Omslag Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheidGemeenten gaan aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Het en is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving. Bepleit daarom in uw gemeente dat toegankelijkheid een plaats krijgt in de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Lobbybrieven

Toegankelijkheid